Skolekomedie på Nyborg Gymnasium.
I 1983 foreslog Hanna Quaade (cand. mag. i dansk og engelsk) at der blev lavet skolekomedie. Forslaget vandt genklang blandt eleverne, og Kjeld Abels teaterstykke "Eva aftjener sin barnepligt" blev valgt til opførelse i 1984.

Skolen havde en festsal med en scene, men så vidt man vidste, var den hidtil kun blevet brugt til optræden i mindre format. Dette var dog ikke rigtigt. I 2019 har Ebbe Grunwald oplyst mig om, at han som gymnasieelev i slutningen af 1961 var med til at opføre “Melodien, der blev væk”, ligeledes af Kjeld Abel. Den unge, på det tidspunkt relativt ukendte, skuespiller Morten Grunwald instruerede. Han var da ansat på Odense Teater efter elevtiden på Det Kgl.

Men der skulle altså gå indtil 1984, før skolekomedien blev taget op igen.

Året efter talte man om at gøre det igen. Man kunne imidlertid ikke enes om et passende teaterstykke. Der opstod da den idé, at lave ét selv, og det skulle så være en musical. Alex Quaade (mag. art. i dansk litteratur) påtog sig at skrive stykket, hvorefter Hans Axel Mårtensson (cand. scient. i fysik og matematik) påtog sig at lave musikken. Der blev skrevet en synopsis og lavet udkast til et par sange. Kolleger og elever på skolen vurderede udkastet og bakkede op om projektet, og i løbet af sommeren 1985 blev stykket skrevet. Prøverne gik i gang om efteråret. Skolens musiklærere påtog sig at instudere musikken, og Hanna Quaade tog sig af stykkets instruktion. Musical'en fik titlen "Narrefesten" og blev opført med premiere den 14. marts 1986.

Succés'en var så overbevisende, at man fortsatte med at skrive endnu en musical: "Når du strammer slipset", som blev opført i 1988.

Derefter satte Alex Quaades sygdom en stopper for de hjemmelavede musicals. De følgende år blev der hentet en teaterkyndig udefra til at sætte en skolekomedie op. Den første var i øvrigt Holbergs "Erasmus Montanus", som blev delvist omskrevet til musical af Alex Quaade og Hans Axel Mårtensson.

Efter nogle år besluttede skolens ledelse sig til at oprette et dramahold og ansætte en dramalærer (der var kommet en gymnasiereform, der gjorde det muligt), og siden har dramaholdet og dets lærer stået for skolens dramatiske aktiviteter. Der bliver stadig i 2020 opført en musical i skolens regi hvert andet år.

Oprindelsen til traditionen med musicals på Nyborg Gymnasium skyldes altså en gruppe læreres entusiasme. Noget lignende ville næppe kunne ske i dag, fordi gymnasierne nu er mere topstyrede og lærernes arbejdsopgaver er minutiøst beskrevne. I 1985 talte man ikke arbejdstimer. Projektet blev båret frem af lystprincippet.